Onder micro-organismen vallen de bacteriën en virussen.

Contact met micro-organismen is onvermijdelijk. Zoals bij bacteriën al staat komen bepaalde bacteriën standaard voor in ons lichaam, maar ook op ons lichaam, op onze microflora van de huid en zelfs in de darmen. Dit betekent echter nog niet dat ze ook schadelijk zijn voor het lichaam, integendeel zelfs!
Contact met virussen gebeurt regelmatig in een dierenleven. Wanneer een dier niest en er komen druppels terecht bij zijn buur-hond kan een virus al doorgegeven worden. Maar ook zelfs contactloos door de lucht! Dit hoeft ook niet altijd ernstig te zijn, vermits een virus niet altijd klinische symptomen hoeft te kunnen geven of überhaupt ziekte veroorzaakt.

Ter preventie van deze micro-organismen stellen wij bij Alert bepaalde eisen op het gebied van vaccineren.

Copyright © 2022 Dierenhotel Alert