Gedrag

Kennis over hoe een hond het leven ervaart en wat hij belangrijk vindt is voor een hondenbezitter essentieel. Wanneer u een hond opvangt en geen rekening houdt met de hond en zijn beleving kan uw gedrag in het vervolg consequenties hebben op het gedrag van uw hond. Als hondenverzorgers hebben we dagelijks met hondengedrag te maken en zien onze gasten telkens weer vrijwillig bij ons binnenlopen; dat brengt ons voldoening en zelfvertrouwen.

Het gedrag van de hond heeft natuurlijk een oorsprong, is in de loop der tijd enorm veranderd en de hond zijn functie verandert zelfs vandaag de dag nog steeds. Inzicht in de domesticatie maakt de oorspronkelijke hond begrijpbaar. Ook is het belangrijk om te weten dat de hond allerlei verbale en non-verbale signalen naar u zendt. Deze hondensignalen laten zien hoe uw hond zich voelt en wat hij ermee wil bereiken.

Net zoals bij de mens verandert het gedrag naar mate we ouder worden. Een 10 weken oude pup uit zich natuurlijk veel meer in spelletjes dan een bejaarde hond of mens. Deze leeftijdsfases hebben een heel grote invloed tot het gedrag en hebben evenals de bijbehorende hormonen ook zijn effecten en verschillende uitingen.

Wat is een “normale”, sociale hond? Veel hondeneigenaren en zelfs professionals hebben een oordeel over “de andere, abnormale dominante hond”. Wanneer u oordeelt over gedrag is het belangrijk om vooraf bewust te zijn wat gedrag precies inhoudt en wat het motief van “de ander” zou kunnen zijn. Probleemgedrag wordt een probleem wanneer iemand er een probleem van heeft gemaakt. Voor vragen over gedrag kan u terecht bij de hondenschool, kynologisch therapeut en andere hondenprofessionals van Alert.

Copyright © 2022 Dierenhotel Alert